Tin hoạt động PV Gas

Phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn tại PVN

http://petrovietnam.petrotimes.vn/phe-duyet-co-phan-hoa-thoai-von-tai-pvn-497943.html