Khí khô

Khí khô là sản phẩm khí thu được từ khí thiên nhiên hay khí đồng hành sau khi đã xử lý tách loại nước và các tạp chất cơ học, tách khí hóa lỏng (LPG) và condensate tại nhà máy xử lý khí, thành phần chủ yếu là methane (CH4).

Khí khô được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm nhiên liệu cho các nhà máy điện, làm nguyên liệu cho các nhà máy hóa dầu để sản xuất phân đạm, chế biến hóa dầu (polypropylene, polyethylene, methanol…) và cung cấp cho khách hàng công nghiệp. Hiện nay, khí khô được sử dụng để sản xuất gần 35% sản lượng điện và 70% sản lượng phân đạm của cả nước và sẽ được sử dụng làm nguyên liệu cho các tổ hợp lọc hóa dầu trong tương lai gần.

Khí khô là một nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. So với dầu và than đá thì khí khô khi cháy phát thải ra ít CO2 và NOx, là các nhân tố chính gây ra sự nóng lên toàn cầu và mưa acid. 

Lũy kế đến quý III/2015, PV GAS đã cung cấp cho thị trường 98 tỷ m3 khí.

 

Trong năm 2014, PV GAS đã cung cấp 9.969 triệu m3 khí, trong đó khách hàng điện chiếm tỷ trọng 83% sản lượng khí tiêu thụ, đạm 11%, khách hàng công nghiệp khác 6%.

                       Sản lượng khí tiêu thụ theo cơ cấu khách hàng

Đvt: Triệu m3 

Năm

TH 2012

TH 2013

KH 2014

TH 2014

Cơ cấu TH 2014

   Tổng sản lượng

9.175  

9.469  

9.600  

9.969  

100%  

    Điện

7.580  

7.845  

7.848  

8.298  

83%  

    Đạm

982  

1.011  

1.042  

1.034  

11%  

    Khí thấp áp

613  

613  

620  

635  

6%  

   JVPC

 

 

89  

2  

0%