Thu gom khí

Thông qua các công ty trực thuộc và công ty con, PV Gas tiến hành thu gom khí trên phạm vi toàn quốc và đang từng bước tham gia vào các dự án thu gom và mua khí quốc tế.

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đang đảm nhiệm việc vận hành hệ thống đường ống dẫn khí từ các mỏ dầu khí thuộc bể Cửu Long và tiếp nhận khí từ hệ thống khí Nam Côn Sơn để phân phối cho các hộ tiêu thụ khí, bao gồm các nhà máy điện tại Bà Rịa, Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), Hiệp Phước (TP.HCM), nhà máy Đạm Phú Mỹ và các nhà máy trong các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM.

Công ty Khí Cà Mau đang vận hành hệ thống đường ống dẫn khí từ các lô PM3 CAA và 46 Cái nước tại khu vực Chồng lấn, cung cấp khí cho các nhà máy điện ở Tây Nam bộ và nhà máy Đạm Cà Mau.

PV Gas đang tích cực phối hợp với các bên liên quan (PVN, PVEP, VSP...) để hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án tăng thu gom, đưa khí và sản phẩm lỏng vào bờ như: dự án thu gom khí các mỏ Sư Tư Trắng, Hải Sư Trắng-Hải Sư Đen năm 2012; thu gom khí khu vực mỏ Hoa Mai năm 2013; thu gom khí từ các mỏ Đại Hùng, Lô 01&02; đường ống khí Lô B-Ô Môn năm 2014 ...

Hiện nay, kế hoạch phát triển tổng thể (ODP) các mỏ Thăng Long - Đông Đô, lô 01/97 và 02/97 thuộc Bể Cửu Long, do Lam Sơn JOC (công ty điều hành chung) điều hành đã được PVN phê duyệt. Theo dự kiến, các mỏ này sẽ được khai thác trong giai đoạn từ quý III năm 2013 đến năm 2026. Tổng sản lượng khí dự kiến đưa vào bờ khoảng 476 triệu m3.

PVN cũng vừa thông qua chủ trương giao cho PV Gas lập dự án đầu tư xây dựng “Hệ thống thu gom khí và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình – Lô 102 và 106”. Đây là một dự án quan trọng đối với PV Gas, mở đầu cho việc thu gom các mỏ khí và phát triển thị trường khí để cung cấp cho các hộ tiêu thụ khí tại khu vực miền Bắc.

Theo chỉ đạo của PVN, sau khi tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá sơ bộ sự cần thiết và tính khả thi của viêc phát triển công nghiệp khí ở tỉnh Quảng Trị, phù hợp với Chiến lược phát triển công nghiệp Khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu năm 2011, PV Gas đang kiến nghị PVN xem xét, cho phép triển khai lập dự án đầu tư Hệ thống thu gom khí từ các mỏ Báo Vàng, Báo Đen thuộc các lô 113 và 112 của bể Sông Hồng, vận chuyển, xử lý và phân phối khí cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ công nghiệp khác ở Quảng Trị và khu vực lân cận.