Nhập khẩu khí

Công tác nhập khẩu khí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thực hiện nhằm bù đắp lượng khí thiếu hụt và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước.

A. Bối cảnh và sự cấp thiết của việc nhập khẩu LNG

Công tác nhập khẩu khí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) thực hiện nhằm bù đắp lượng khí thiếu hụt trong nước do nguồn cung trong nước suy giảm trong lúc nhu cầu sử dụng khí tại Việt Nam ngày càng tăng cao.

Theo dự báo, lượng khí thiếu hụt tại khu vực Nam Bộ vào năm 2015 vào khoảng 3 tỷ m3, vào thời điểm 2020-2025 ước tính thiếu hụt khí lên đến 6 tỷ m3 năm 2020, trên 15 tỷ m3 vào năm 2025. Do đó, việc nhập khẩu khí để bù đắp cho lượng khí bị thiếu hụt trong những năm tới là thực sự cấp thiết, đồng thời cụ thể hoá Chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 của Tổng Công Ty Khí Việt Nam, nhằm góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 

B. Mục tiêu của công tác nhập khẩu LNG

  • Việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ đảm bảo điều hoà, ổn định nguồn cung cấp khí cho nhu cầu trong nước và giữ gìn nguồn năng lượng không tái tạo cho tương lai, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung cấp khí, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong công cuộc phát triển kinh tế của nước ta, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.  
  •  
  • Việc nhập khẩu LNG còn nhằm tập trung giải quyết các vấn đề không kém phần quan trọng hiện nay là xây dựng và phát triển thị trường khí nhập khẩu, thực hiện lộ trình từng bước đưa giá khí trong nước tiếp cận với giá khí thế giới, đồng thời giảm lượng phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường.
  •  

C.Nhập khẩu LNG: PVGas hiện đang triển khai các dự án kho chứa và tái hóa khí LNG cụ thể như sau:

  • Dự án kho cảng LNG Thị Vải có công suất 1 triệu tấn/năm tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014. Lượng khí nhập khẩu trong dự án này chủ yếu phục vụ cho các khách hàng công nghiệp và nhà máy điện độc lập.
  •  
  • Dự án kho cảng Sơn Mỹ có công suất ban đầu 3 triệu tấn/năm tại tỉnh Bình Thuận dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2018 phục vụ cho các nhà máy điện khí tại khu vực Sơn Mỹ.

Kho cảng LNG Sơn Mỹ dự kiến mở rộng đến 6 triệu tấn/năm và sau đó là 10 triệu tấn cho các năm sau 2020 để cung cấp khí cho các khác hàng khu vực Nam Trung Bộ và