en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (16 Tháng Giêng 2019)

Đăng ngày: 16 Tháng Giêng 2019

Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 15/1/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP đã ban hành nghị quyết số 03/NQ-KVN về việc phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.

CBTT về kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và cuộc họp HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (26 Tháng Mười Hai 2018)

Ngày 17/12/2018, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 122/NQ-KVN phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2018 (18 Tháng Mười Hai 2018)

CBTT Về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 02 Hợp đồng dịch vụ thu gom, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long vào bờ (11 Tháng Mười Hai 2018)

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2018 (10 Tháng Mười Hai 2018)

Đăng ngày: 10 Tháng Mười Hai 2018

Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2018

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc ông Phan Quốc Nghĩa là Thành viên phụ trách HĐQT của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (30 Tháng Mười Một 2018)

Công bố thông tin về việc lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (09 Tháng Mười Một 2018)

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Hoành Anh - Phó Ban Kế toán và Kiểm toán phụ trách công tác Kế toán của Tổng công ty và điều hành các hoạt động của Ban Kế toán và Kiểm toán cho đến kh (30 Tháng Tám 2018)

Quyết định về việc ông Vũ Trọng Hải tạm thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng (30 Tháng Tám 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Tám 2018

Quyết định về việc ông Vũ Trọng Hải tạm thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Tài liệu tải về

CBTT về Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (17 Tháng Tám 2018)

Đăng ngày: 17 Tháng Tám 2018

CBTT về Người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt (10 Tháng Tám 2018)

Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (07 Tháng Tám 2018)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (30 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 30 Tháng Bảy 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

Tài liệu tải về

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 (02 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho hoạt động từ 01/01/2018 đến 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP.

Annual Report PV GAS 2017 (02 Tháng Bảy 2018)

Đăng ngày: 02 Tháng Bảy 2018

Annual Report PV GAS 2017

Tài liệu tải về

123456

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên