Hội Đồng Quản Trị

Ông Phan Quốc Nghĩa  

Thành viên Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí;

Cử nhân Anh ngữ;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

Thạc sỹ kỹ nghệ công nghiệp (tốt nghiệp tại Thái Lan).

Quá trình công tác:

Ông Phan Quốc Nghĩa đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 1999. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Phan Quốc Nghĩa từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Trưởng ban Kinh tế Thị trường, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên.