Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Mạnh Tưởng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 02/09/1973

Trình độ chuyên môn  

Kỹ sư cơ khí;

Thạc sỹ Cơ khí (AIT);

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (tốt nghiệp tại Philippines).

Quá trình công tác:

Ông Nguyễn Mạnh Tưởng có kinh nghiệm công tác trong ngành dầu khí từ năm 1998. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Nguyễn Mạnh Tưởng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Phó Trưởng phòng dự án khí - Ban QLDA Khí Điện đạm Cà Mau trực thuộc PVN, Phó Giám đốc Ban QLDA Khí Tây Nam Bộ trực thuộc PV GAS, Phó Giám đốc Công ty điều hành đường ống Lô B – Ô Môn trực thuộc PV GAS, Trưởng Ban Đầu tư – Xây dựng PV GAS.