Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Như Linh

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ Kinh tế địa chất dầu khí

Quá trình công tác:

Ông Lê Như Linh đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1994, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Lê Như Linh từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Trưởng Ban Kế hoạch- Đầu tư Tập đoàn DKVN, Trưởng Ban Đầu tư Phát triển Tập đoàn DKVN, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Dầu VN.