Hội Đồng Quản Trị

Ông Dương Mạnh Sơn 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy - công nghệ hàn;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Ông Dương Mạnh Sơn đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1994, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty đăng kiểm Lloyd’s Register. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Dương Mạnh Sơn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất, Trưởng ban Xây dựng, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.