Hệ thống quản lý ATSKMT

Tổng Giám đốc PV Gas công bố chính sách An toàn – Môi trường – Chất lượng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PV Gas.

Chính sách An toàn – Môi trường – Chất lượng (AT-MT-CL) của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) là ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có các thiệt hại về Con người, Tài sản và Môi trường  trong các hoạt động thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, kinh doanh khí, và các sản phẩm khí, hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về một nguồn nguyên nhiên liệu sạch, chất lượng và cạnh tranh.

Để đạt mục tiêu trên, PV Gas cam kết thiết lập và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Môi trường – Chất lượng đảm bảo:

-        Tuân thủ luật pháp và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Gas;

-        Đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn - Môi trường – Chất lượng theo các Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 , ISO 9001:2000;

-        Phù hợp với cơ cấu tổ chức và các hoạt động của PV Gas;

-        Kiểm soát và ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tổn thất sản xuất và tác động môi trường;

-        Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến;

Mọi tập thể và cá nhân trong PV Gas có trách nhiệm cùng lãnh đạo các cấp xây dựng và duy trì nền văn hóa An toàn – Chất lượng – Hiệu quả để thực hiện thành công chính sách này.

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP AT- MT – CL

Để thực hiện thành công chính sách An toàn – Môi trường – Chất lượng, PV Gas thiết lập và duy trì hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường – Chất lượng theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 14001 và ISO 9001. Đây là các tiêu chuẩn được áp dụng phù hợp cho các tổ chức sản xuất kinh doanh các loại hóa chất có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao và nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường – Chất lượng theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (Chứng chỉ số OHS 547332), ISO 14001:2005 (Chứng chỉ số EMS 547230) và ISO 9001:2000 (Chứng chỉ số FM 547229) do BSI Group cấp ngày 31 tháng 5 năm 2015) cho quá trình thu gom, tàng trữ, vận chuyển, chế biến, phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí và các dịch vụ liên quan đến công trình khí.

Việc áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001 và ISO 14001 thể hiện sự quan tâm của PV Gas đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường.  Tiêu chuẩn ISO 9001 với mục tiêu hướng vào khách hàng nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của PV Gas.

Hệ thống quản lý Tích hợp An toàn - Môi trường – Chất lượng của PV Gas được thiết lập thống nhất từ Tổng công ty đến các công ty trực thuộc, thành viên bao gồm:

-        Cơ quan điều hành Tổng Công ty Khí Việt Nam

-        Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

-        Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ

-        Công ty Khí Cà Mau

-        Công ty Dịch vụ Khí

-        Công ty Quản lý Dự án Khí

-        Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí

-        Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn

-         Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam

-         Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc

-         Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

-         Công ty CP Bọc ống Dầu khí

-         Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị

-         Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép dầu khí Việt Nam.

 

TIÊU CHUẨN MỤC TIÊU CỦA PV GAS

OHSAS 18001:2007          Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động cũng như thiệt hại về tài sản đồng thời tuân thủ luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

ISO 14001:2004     Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.

ISO 9001:2000       Thiếp lập các quá trình hoạt động của PV GAS và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

CÁC CHỨNG CHỈ AT – MT - CL PV GAS ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

PV GAS nhận thức được rằng An toàn là vấn đề sống còn của Tổng Công ty. Vì vậy, từ năm 1999 PV GAS với sự hỗ trợ, tư vấn của Foster Wheeler đã ban hành Chính sách An toàn - Sức khoẻ - Môi truờng, cùng hơn 700 các quy trình vận hành, bảo duỡng sửa chữa.

Năm 2003, PVGAS quyết định áp dụng và xây dựng hệ thống quản lý An toàn – Sức Khỏe OHSAS 18001:1999 cùng với hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2000. Năm 2004, Tập đoàn TÜV RHEINLAND, là tập đoàn hàng đầu của Đức về đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý đã đánh giá chứng nhận, cấp Chứng chỉ phù hợp HTQLCL theo ISO 9001:2000 và HTQLATSK theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:1999.

Nhận thức được vấn đề môi trường là vấn đề của toàn xã hội, PV Gas đã triển khai xây dựng hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2005 với mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình sản xuất kinh Doanh, tạo tiền đề phát triển bền vững. Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2005 được tích hợp với hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe theo OHSAS 18001:2007 và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 thành Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường – Chất lượng, có ưu điểm gọn nhẹ về mặt hồ sơ tài liệu và cũng dễ dàng áp dụng.

Trong quí I/2009 Viện tiêu chuẩn Anh BSI đã đánh giá chứng nhận và cấp chứng chỉ phù hợp hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường – Chất lượng theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 (Chứng chỉ số OHS 547332), ISO 14001:2005 (Chứng chỉ số EMS 547230) và ISO 9001:2000 (Chứng chỉ số FM 547229) cho quá trình thu gom, tàng trữ, vận chuyển, chế biến, phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí và các dịch vụ liên quan đến công trình khí; Đây cũng là thông điệp của PV Gas về sự quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới sự thỏa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của PV Gas.